Mångsidigt och personligt med marksten

Det är både vackert och praktiskt med sten i trädgården. Marksten är dessutom lätt att lägga och finns i många storlekar och färger så att du enkelt kan skapa din personliga miljö. Vi rekommenderar att du tar hänsyn till funktion, eget tycke och smak samt till husets fasad och övrig närmiljö när du gör ditt val, för att din beläggning ska bli så bra som möjligt. Slarva inte med underarbetet vid läggning, det är beläggningens viktigaste moment för ett lyckat slutresultat.

Fördelar med markstensbeläggningar

  • tål höga fordons- och axellaster
  • är mycket lämpliga på ytor med högt mekaniskt slitage
  • har oförändrad bärförmåga vid höga temperaturer
  • har god beständighet mot oljespill och bränslen
  • har lågt underhållsbehov
  • har lång teknisk livslängd
  • ger lägre däckslitage
  • kräver mindre belysning tack vare sin ljusare färg

De mest populära markstenarna är Benders Troja Antik och Labyrint Antik som finns i flera olika storlekar.

Mursten

Ska du bygga en fristående mur eller en stödmur? Ska muren vara låg eller hög, eller kanske rak eller svängd? När det gäller murbyggnationer har vi ett stort urval, från stödmurar till fristående murar. Precis som vid markstensläggning är underarbetet helt avgörande för att muren ska stå stadigt i många år samt vara rak och fin. För dig som bygger själv rekommenderar vi Labyrint Antik Maxi och Megastone som är enkla att lägga. Vi hjälper dig att välja rätt sten för rätt ändamål.

Kantsten

Rama in gräsmattan och underlätta klippningen eller snygga upp dina blomrabatter med kantstenar. Vi har även starkare kantsten som passar bra till refuger och trottoarer.

Övrigt stenmaterial

Hos oss hittar du också olika trampstenar eller s.k. stepping stones, plankor och stubbar av betong, skiffersten, granit, samt prydnadsbollar och kompass i granit m.m. Natursten i olika storlekar finns att köpa i våra behändiga Big Bags då du vill fixa snyggt runt sockeln, i blomsängar, på uteplatser och gångar. Prydnadssten av olika storlekar och färger finns både i Big Bags och i ämbar.

Övriga produkter

Granitprodukter

Skiffer yta

Skiffer

Ett vit hus med dekorsten på framgården

Dekorsten

Kullersten

En mur med några små buskar ovanpå

Mur

Fiberduk

Fiberduk