Behöver ditt hus dräneras? Dränering kan vi utföra från början till slut! Vi gör arbetet lätt och snyggt med maskiner samt det rätta gruset som behövs. Kom ihåg att grunden till ett friskt hus just sitter i grunden!

Det är väldigt viktigt att grunden till huset är torrt och bra, för vem skulle kunna stå med fötterna i vatten hela tiden utan att bli sjuk?

Du som behöver dränerat, skall tänka på att det närmaste området kring ditt hus blir uppgrävt. Ta med andra ord vara på de buskar och
planteringar som du inte vill ha förstörda! Bor man centralt bör man även kontakta vattenverket för att få anvisningar om vart man får leda
dränerings och regnvatten. Grävningslov och kabelvisning behövs ifall man behöver koppla direkt till gatan.

För att kunna ge en totalkostnad på arbetet bör vi alltid besöka platsen.

Lite märken i gräsmattan blir det alltid av maskinerna, men dessa brukar växa igen relativt snabbt :)
© TOFAG 2013. Terms of Use. Created by MR MEDIA