Grävning

Vi utför all sorts grävmaskinsarbeten med små grävmaskiner på ca 5 ton på gummilarvband som lämpar sig bra för trädgårdar.
Exempel på sådana kan vara:

-små husgrunder
-dräneringsarbeten
-dikningar
-häck/träd planteringar mm.

Har du fula stubbar som du
vill bli av med eller är dom ivägen
då du tänker anlägga gräsmatta?
Vi fräser bort dem samtidigt som vi
anlägger gräsmattan.
_© TOFAG 2013. Terms of Use. Created by MR MEDIA